A.F.A Korsten

Opdrachten.

Het uitvoeren van opdrachten voor opdrachtgevers behoort tot de mogelijkheden.

Mogelijkheden.

Opdrachtmogelijkheden zijn onder meer:
- verrichten van een adviesopdracht
- doen van analyses op het gebied van bestuur en beleid
- uitvoeren en/of begeleiden van beleidsevaluaties
- consultancy t.a.v. organisatie- en managementvraagstukken
- advies over en invoering van het SETA-concept
- leiden van visitatiecommissies
- geven van een inleiding of lezing
- optreden als (in)formateur of bemiddelaar
- optreden als congresvoorzitter en/of interviewer.

Historie.

Opdrachten zijn onder meer uitgevoerd voor:
- departementen
- provinciebesturen
- waterschappen
- samenwerkingsverbanden
- grotere en kleinere gemeenten
- Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Lochem).

Voor een overzicht van kennis en ervaring raadpleeg ook de pages Expertise,
Resultaten en Downloads van deze website.

Contactgegevens.

Prof. dr. A.F.A. Korsten
Pastoor Lemmensstraat 1
6333 CK Schimmert (L)
tel. 045 404 2453 of 0629 023 164
e-mail: afa.korsten@planet.nl

Contact via Universiteit Maastricht: mevr. Peggy van Wersch, tel. 043 388 3377;
e-mail: p.vanwersch@maastrichtuniversity.nl