EEN HOOFDSTUK MET DIVERSEN.


Actueel/Nieuw op site, 10 recent:

Bestuursfluisteraar en reflectie
De strijd om integriteit
Raadsbrede akkoorden 2022
Cha cha cha dansen in de lokale politiek
Schets van een bestuurscultuur
Cultuuranalyse als reinigingsritueel
Informateur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
Na de verkiezingen een sterk college bouwen
Perspectieven op ethiek
Ministers en staatssecretarissen Rutte IV

Adviezen over promoveren:

10 jr torentje
50 Gouden regels en tips voor een proefschriftonderzoek
Korsten Wat is theorie
Proefschrift Bestuurlijk gedonder
Stellingen bij een dissertatie
Wegwijzer voor het promoveren

Adviezen waaraan is meegewerkt:

Advies cultuur met een FORS postuur
Besturen over grenzen
Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën
Bijdrage aan verkenning Gooi en Vechtstreek
Gemeenten op weg naar 2020
Informatie: grondstof met toekomstwaarde
Midterm review bestuurskunde Erasmusuniversiteit 2007
Politiek en media, pleidooi voor een lat relatie
Presteren door leren, benchmarken in het binnenlands bestuur
Primaat in de polder
Bestuurlijke organisatie van Groningen
Lidmaatschap visitatiecie Groningen

Boekomslagen:

Beoordeling van gemeenten, boekomslag
Bestuurskracht, boekomslag
Bouwen aan vertrouwen, boekomslag
Competentiemanagement, boekomslag
Gemeenten in rapportcijfers, boekomslag
Omslag boek Korsten-Leers
Omslag Deugdelijk Bestuur Korsten 100910
Openbaar bestuur op expeditie 10 september 2010

Boekrecensies:

Bespreking boek Sterke Colleges
Bespreking Onder Burgemeesters
Bouwen aan vertrouwen, boekbespreking
De kus en de oorvijg, boekrecensie
Recensie boek over bestuurskracht
Recensie inspirerend leiderschap

Kijk eens hier op deze links

http://www.bestuurskunde.nl/2016/11/03/uitreiking-l-p-spiegelprijs/
www.bestuurskunde.nl      -Vereniging voor bestuurskunde
www.gemeenteraad.nl
www.ou.nl      -Open Universiteit
www.regering.nl
www.rob-rfv.nl      -Raad voor het Openbaar Bestuur
Canon van de gemeente, VNG Magazine

Persberichten:

Visitatiestelsel succesvol
Promotie over publiek private samenwerking PPS
Afscheidsrede prof. Arno Korsten
De val van burgemeester Leers
Dissertatie Beoordelen van gemeenten
Effecten val kabinet Balkenende op verkiezingen
Flyer Beoordeling van gemeenten
Grenzeloos Gunnen II
Inhoud Bestuurswetenschappen 2008 nr 6
Interview in NRC.Next De gemeente lijkt dichtbij
Interview Sneeker Nieuwsblad
Nieuwe boeken over gemeenten
Nieuwe boeken over Kwaliteit van gemeenten
Spreukenboek Korsten
27 mei 2008, Sterke colleges, persbericht over nieuw boek
Waar gemeenten hun reserves beleggen